fbpx

Kontakt

W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania - z chęcią Ci na nie odpowiemy - skontaktuj się z nami!

  Magazyn
  ul. Mariana Smoluchowskiego 1
  20-474 Lublin
  Szybki kontakt
  607 700 509, 503 979 170
  Email
  info@czysciwo-lublin.pl

  zamowienia@czysciwo-lublin.pl

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek – piątek 8:00 - 17:00

  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. DEKA DANIEL KOŁPA. NIP: 8621559713, REGON: 061365866

  1.Wszelkie uzyskane Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w związku i celu wykonania usługi świadczonej na Państwa rzecz,
  2.Państwa dane osobowe udostępniane są innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji świadczonej usługi lub wynikają z konieczności realizowania obowiązku w nałożonych przepisami prawa. W niezbędnym zakresie przekazują Państwa dane osobowe osobom współpracującym i zobowiązanym do zachowania w tajemnicy Państwa danych osobowych tj. osobom za pomocą, których wykonują na rzecz Państwa usługę.
  3.Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania powierzonej usługi, nie dłużej jak na okres upływu terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu zawartej umowy na podstawie, której świadczą na Państwa rzecz.
  4.Macie Państwo prawo żądania ode mnie dostępu do Państwa danych osobowych, ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania treści danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
  5.Jednocześnie wyjaśniam, iż do świadczenia usług na Państwa rzecz niezbędne jest posiadanie Państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie powierzonych mi przez Państwa danych osobowych.